clanak False

Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Blok Badel“ u Zagrebu

18.04.2019.
Na temelju Zaključka o objavi javnog poziva investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Blok Badel“ u Zagrebu, KLASA: 404-01/19-01/185, URBROJ: 251-03-02-19-2, od 17. travnja 2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih investitora, Grad Zagreb  objavljuje

Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Blok Badel“ u Zagrebu (PDF)

Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u javnim glasilima.
 
Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti Gradskomu uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na telefon:+385 1 610 1103 ili :+385 1 610 1195 te na adresu e-pošte: gospodarstvo@zagreb.hr
 

Aktualno