clanak False

Nagrada i priznanje Gradu Zagrebu za doprinos razvoju poduzetništva - Stvaratelji za stoljeća

 
07.05.2015.
 
Za rad i postignuća na području poduzetništva Gradu Zagrebu su 5. svibnja 2015. predstavnici Međunarodnog poslovnog foruma „PERSPEKTIVE“ uručili Nagradu i Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva „Stvaratelji za stoljeća“.
 
Nagradu i Priznanje za doprinos razvoju poduzetništva „Stvaratelji za stoljeća“ Grad Zagreb je dobio u okviru Projekta Regionalni summit poduzetnika jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“ koji se jednom godišnje održava u organizaciji Međunarodnog poslovnog foruma „PERSPEKTIVE“ Sarajevo/Dubrovnik i tvrtke INDUCO d.o.o. Beograd/Slavonski Brod. Konceptom projekta planirano je, između ostaloga, da se u cilju promocije i nagrađivanja najuspješnijih poduzetnika i najzaslužnijih za razvoj poduzetništva u regiji jugoistočne Europe uspostave nagrade i priznanja.
 
Stoga je neovisni međunarodni Komitet za dodjelu nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, na prijedlog:
  • šireg kruga članova, rukovoditelja i suradnika svih organizatora projekta,
  • velikog broja poduzetnika,
  • poslovnih asocijacija,
  • nevladinih organizacija,
  • državnih institucija kao i
  • lokalnih zajednica sa područja Jugoistočne Europe, a u koordinaciji sa inicijatorima i
nosiocima aktivnosti nakon provedene višemjesečne propisane procedure donio Odluku da se za 2014. godinu dodijele:
 
A. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO U PODUZETNIŠTVU „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, za 14 laureata;
B. PRIZNANJE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU, za 13 laureata;
C. PRIZNANJE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS RAZVOJU PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI, za 23 laureata i
D. PRIZNANJE „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS PROMOCIJI PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI, za 13 laureata.
 
Proces, koji se odvijao u tri višemjesečna koraka (1. animiranja predlagača; 2. predlaganje kandidata; 3. odlučivanje o laureatima), trajao je 20 mjeseci: od 01. 06. 2013. do 31. 01. 2015. godine. 186 predlagača iz 9 zemalja predložilo je 340 kandidata iz 9 zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Njemačka, Slovenija, Srbija i Švedska).
Neovisni dvanaestočlani međunarodni Komitet, sastavljen od eksperata za ekonomiju, marketing, menadžment i poduzetništvo iz 5 zemalja na čelu sa akademikom prof. dr. Borisom Tihijem, nakon analiziranih prijedloga i obrazloženja za 76 nominiranih kandidata, odabrao je 63 najboljih u poduzetništvu i za poduzetništvo u Jugoistočnoj Europi, među kojima je i Grad Zagreb.

Aktualno