clanak False

SOCRATES - „Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions – SOCRATES“ (Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija)

02.06.2023.
Grad Zagreb je kao gospodarski centar Hrvatske i socijalno osjetljiva sredina prepoznao važnost društvenog poduzetništva kao posebnog oblika poduzetništva kojim se omogućava ostvarenje društvenih, ekonomskih i okolišnih ciljeva.

U tom kontekstu Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019.- 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19) utvrđena je Mjera “Potpore za razvoj društvenog poduzetništva” čija je svrha promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije, kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Sukladno navedenom Programu donesen je Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva na temelju kojeg se raspisuju natječaji za dodjelu potpora društvenim poduzetnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/22).

Do sada je raspisano 5 natječaja za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva temeljem kojih su odobrene potpore u ukupnom iznosu od 8.166.146,30 kuna odnosno 1.083.833,87 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za 27 projekata.

Kako bi se ubrzao razvoj društvenog poduzetništva na području Grada Zagreba te povećala otpornost i unaprjeđenje kapaciteta javne uprave, malih i srednjih poduzetnika, kao i civilnog društva u području društvenog poduzetništva, odnosno društvene ekonomije radi prevladavanja kriza i poteškoća, Grad Zagreb provodi EU projekt Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions - SOCRATES u okviru programa Single market Programme (SMP COSME). Projekt traje do 31.10.2023. te se do kraja projekta planira izraditi akcijski plan za razvoj društvenog poduzetništva u Gradu Zagrebu u suradnji s partnerima, dionicima, kao i budućim korisnicima, a koji bi trebao doprinijeti efikasnijem razvoju društvenog poduzetništva, odnosno društvene ekonomije u Gradu Zagrebu.
 

Aktualno