clanak False

Javni poziv za iskaz interesa o zajedničkom investicijskom ulaganju u gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada i postrojenja za obradu biootpada na području izvan administrativnih granica Grada Zagreba

23.05.2018.


JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
O ZAJEDNIČKOM INVESTICIJSKOM ULAGANJU U GRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRAĐEVNOG OTPADA I POSTROJENJA ZA OBRADU BIOOTPADA
NA PODRUČJU IZVAN ADMINISTRATIVNIH GRANICA GRADA ZAGREBA
 
U cilju ispitivanja zainteresiranosti jedinica lokalne samouprave, Grad Zagreb upućuje javni poziv za iskaz interesa o zajedničkom investicijskom ulaganju u:
  • gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada;
  • postrojenja za obradu biootpada na području izvan administrativnih granica Grada Zagreba.
    Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da na svom području osiguraju uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom, a više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.
Grad Zagreb zainteresiran je za lokacije namijenjene izgradnji reciklažnog dvorišta građevnog otpada i postrojenja za obradu biootpada udaljene do najviše 30 km od administrativnih granica Grada Zagreba.
Površina zemljišta  potrebna za gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada trebala bi biti oko 30.000 m², a površina zemljišta potrebna za gradnju postrojenja za obradu biootpada bi trebala biti oko 80.000 m².
 
Jedinice lokalne samouprave, koje su zainteresirane za zajedničko investicijsko ulaganje u gradnju  reciklažnog dvorišta građevnog otpada i postrojenja za obradu biootpada na svom području, prilikom dostave svog interesa trebaju dostaviti slijedeće informacije:
 
  • površina zemljišta na kojem bi se gradila građevina;
  • vlasništvo zemljišta;
  • udaljenost od stambenih objekata koja ne smije biti kraća od 500 metara;
  • stanje prometne i komunalne infrastrukture;
  • utvrđena namjena u prostorno planskoj dokumentaciji;
 
Iskaz javnog interesa predaje se elektronskim putem na e-mail: gospodarstvo@zagreb.hr ili u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja sa naznakom “ Iskaz interesa za „zajedničko investicijsko ulaganje u gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada i postrojenja za obradu biootpada na području izvan administrativnih granica Grada Zagreba“ poštom ili neposredno dostavom na adresu:
 
Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb
 
 
Dostavljena pisma namjere služe za utvrđivanje interesa i ne obvezuju Grad Zagreb niti jedinice lokalne samouprave koje su iskazale interes sve dok se ne sklopi sporazum o suradnji.
Za sve informacije na raspolaganju je e-mail adresa: gospodarstvo@zagreb.hr ili 01/6101-195
Svoj iskaz interesa na ovu najavu jedinice lokane samouprave mogu dostaviti zaključno do 30. lipnja 2018. godine.

Zagreb, 23. svibnja 2018. g

Javni poziv preuzmite u pdf formatu ovdje
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave