clanak False

Zaključak o proglašenju javne manifestacije i sajamskih dana na području grada Zagreba

30.11.2023.
Na temelju dlanka 57. stavka 6. Zakona o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09- Odluka Ustavnog suda RH, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) i dlanka 60. stavka 1. toeke 26. Statuta Grada Zagreba (SluTheni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - prodgeeni tekst i 16/22), gradonadelnik Grada Zagreba, 30. studenoga 2023., donosi


Zaključak o proglašenju javne manifestacije i sajamskih dana na području grada Zagreba

Aktualno