clanak False

Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA KULTURNE, SPORTSKE I OSTALE AKTIVNOSTI

30.05.2019.
Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za kulturne, sportske i ostale aktivnosti, KLASA:350-07/19-01/105, URBROJ:251-03-02-19-2 od 29.5.2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih ponuditelja, Grad Zagreb objavljuje 
 
Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA KULTURNE, SPORTSKE I OSTALE AKTIVNOSTI
 
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa ponuditelja dostavom ponude za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba u razdoblju od 15.6.2019. do 12.9.2019.

Cilj javnog poziva je ispitivanje interesa ponuditelja za sudjelovanje u realizaciji projekta „Aktivnosti na Savi“, a koji će zadovoljiti kriterije ovog poziva.

Svrha javnog poziva je iskazivanje interesa ponuditelja za sudjelovanje u Kulturnim, sportskim i ostalim aktivnostima.

Više saznajte putem: https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-gospodarskih-s/143447

Aktivnosti