clanak False

Održano javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bornina - Erdödyjeva - Branimirova – Domagojeva

09.05.2019.
U utorak, 7. svibnja 2019. godine, u prostorijama Mjesnog odbora ''Kralj Petar Svačić'' održano je javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bornina - Erdödyjeva - Branimirova – Domagojeva. Predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada objasnili su do sada provedenu proceduru izrade plana te uputili sudionike u načine na koje mogu sudjelovati u javnoj raspravi. Predstavnici stručnog izrađivača plana iz tvrtke Urbanistica d.o.o. iz Zagreba održali su uvodno izlaganje prijedloga planskog rješenja nakon čega je otvorena diskusija putem koje su građani iznijeli svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog plana te su, tom prigodom, ustanovljeni osnovni prostorni problemi stanovnika bloka.
 
Izrada plana započela je na inicijativu vlasnika neuređenog i neizgrađenog dijela zemljišta u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Bornina - Erdödyjeva - Branimirova - Domagojeva, a s ciljem oživljavanja atraktivne i trenutno zapuštene lokacije u samom centru grada te omogućavanja izgradnje održivih stambeno-poslovnih građevina visokog standarda i formiranja kontinuiteta otvorenih zelenih površina u centralnom dijelu bloka.
 
Blok koji omeđuju ulice Bornina, Erdödyjeva, Branimirova i Domagojeva karakterističan je donjogradski blok koji je povijesno formiran industrijskom namjenom u središtu te stambenom namjenom na obodu. Povijesne najamne stambene kuće kao i kasnije modernističke interpolacije formirale su istočni i zapadni rub bloka, dok je u središnjem dijelu uklonjena većina građevina napuštene industrije i on nije priveden namjeni. Ovim će se planom, u skladu s konzervatorskom podlogom izrađenom od strane Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, omogućiti uređenje trenutno zapuštenog centralnog dijela bloka, a preostale tvorničke zgrade, koje zbog lošeg stanja zahtijevaju što hitnije uređenje, također će se moći sanirati i privesti novoplaniranoj namjeni nakon donošenja plana.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi koja traje do 22. svibnja 2019. i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb.
 
Više o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Bornina - Erdödyjeva - Branimirova - Domagojeva saznajte putem linka: https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/prostorni_planovi/upu%20bornina/prijedlog%20plana%20za%20javnu%20raspravu.pdf
 
 

Aktivnosti