clanak False

Održano predstavljanje rezultata rane izravne participacije javnosti u okviru provođenja GP Prostor središta Trešnjevke

12.07.2019.

U četvrtak, 11. srpnja 2019. godine, u Centru za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, održano je predstavljanje rezultata rane izravne participacije javnosti u okviru provođenja Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke, a na kojem su sudjelovali zainteresirani građani.

Rezultate je predstavila dr.sc. Jana Vukić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, autorica Sociološke studije izrađene za potrebe Gradskog projekta, a u sklopu koje je provedena i rana izravna participacija građana.

Službeni razultati uskoro će biti objavljeni na službenoj internet stranici Grada Zagreba.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim prijedlozima i stavovima pridonijeli razvoju Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke. 


Aktivnosti