clanak False

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

02.06.2016.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb
 
( 2.6.2016.)
(izmjena 22.3.2017.,)
- (izmjena u 6. mandatu 13.10.2017., 21.3.2018., 29.5.2019.)
 
 
 
R.br.
 
Član Zamjena
 1.  
Milan Bandić
Grad Zagreb
Jelena Pavičić Vukičević
Grad Zagreb
 1.  
Sanja Jerković
Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Irena Matković
Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 1.  
Mirjana Zubak
Grad Zagreb – Ured za programe i projekte Europske unije
Igor Delak
Grad Zagreb – Ured za programe i projekte Europske unije
 1.  
Nikola Gospočić
Grad Donja Stubica
Luka Grabušić
Grad Donja Stubica
 1.  
Nikola Tominac
Grad Dugo Selo
Marijo Vinko
Grad Dugo Selo
 1.  
Danijela Bučar Trivičević
Grad Jastrebarsko
Zdravko Režek
Grad Jastrebarsko
 1.  
Zdenka Knezić
Grad Oroslavje
Zdravko Novosel
Grad Oroslavje
 1.  
Krunoslav Znika
Grad Samobor
Adolf Paar
Grad Samobor
 1.  
Biserka Delač
Grad Sveta Nedelja
Martina Fabijan
Grad Sveta Nedelja
 1.  
Ivana Koščec Jardas
Grad Sveti Ivan Zelina
Dragutin Mahnet
Grad Sveti Ivan Zelina
 1.  
Domagoj Ilečić
Grad Velika Gorica
Gordana Mikulčić Krnjaja
Grad Velika Gorica
 1.  
Ivan Hanžek
Grad Zabok
Valentina Đurek
Grad Zabok
 1.  
Damir Benčević
Grad Zaprešić
Jasminka Varupa Krajnik
Grad Zaprešić
 1.  
Danijel Drviš
Općina Bistra
Karlo Novosel
Općina Bistra
 1.  
Željko Funtek
Općina Brckovljani
Sanja Danonić
Općina Brckovljani
 1.  
Alen Prelec
Općina Brdovec
Daniel Bukovinski
Općina Brdovec
 1.  
Marin Štritof
Općina Dubravica
Kruno Stiperski
Općina Dubravica
 1.  
Jasmin Krizmanić
Općina Gornja Stubica
Vladimir Škvorc
Općina Gornja Stubica
 1.  
Sanja Borovec
Općina Jakovlje
Mario Hlad
Općina Jakovlje
 1.  
Miljenko Vučković
Općina Klinča Sela
Ivana Kupina
Općina Klinča Sela
 1.  
Vlado Kolarec
Općina Kravarsko
Kristina Bradić
Općina Kravarsko
 1.  
Darko Kralj
Općina Luka
Ivana Horvat
Općina Luka
 1.  
Josip Milički
Općina Marija Bistrica
Branka Herceg
Općina Marija Bistrica
 1.  
Marica Jančić
Općina Marija Gorica
Stjepan Jurišić
Općina Marija Gorica
 1.  
Ervin Vujica
Općina Orle
Dražen Podlejan
Općina Orle
 1.  
Tomo Smolković
Općina Pisarovina
Tomo Kovačić
Općina Pisarovina
 1.  
Stjepan Kolarec
Općina Pokupsko
Zorica Šestak
Općina Pokupsko
 1.  
Anđela Cirkveni
Općina Pušća
Nikolina Tokić
Općina Pušća
 1.  
Slavica Kalaica
Općina Rugvica 
Ivana Belec
Općina Rugvica 
 1.  
Josip Beljak
Općina Stubičke Toplice
Ljubica Božić
Općina Stubičke Toplice
 1.  
Bruno Perković
Općina Stupnik
Franjo Kajfeš
Općina Stupnik
 1.  
Robert Greblički
Općina Veliko Trgovišće
Štefanija Benko
Općina Veliko Trgovišće
 1.  
Nadica Žužak
Zagrebačka županija
Josip Kraljičković
Zagrebačka županija
 1.  
Anđelko Ferek- Jambrek
Krapinsko - zagorska županija
Sanja Mihovilić
Krapinsko - zagorska županija
 1.  
Stipo Velić
Razvojna agencija Zagrebačke županije
Ivan Bašić
Razvojna agencija Zagrebačke županije
 1.  
Karolina Barilar
Zagorska razvojna agencija
Helena Matuša
Zagorska razvojna agencija
 1.  
Ana Stavljenić-Rukavina
Gradska skupština Grada Zagreba
Grgo Jelinić
Gradska skupština Grada Zagreba
 1.  
Sara Medved
Savjet mladih Grada Zagreba
Lara Kvesić
Savjet mladih Grada Zagreba
 1.  
Frane Šesnić
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
Marko Helfrih
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
 1.  
Julije Domac
REGEA
Velimir Šegon
REGEA
 1.  
Bojan Baletić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Mladen Jošić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
 1.  
Davor Brčić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Marko Šoštarić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
 1.  
Gojko Bežovan
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Jelena Matančević
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
 1.  
Mladen Vedriš
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Zvonimir Savić
Hrvatska gospodarska komora
 1.  
Zlatan Fröhlich
HGK - Komora Zagreb
Maša Orlović
HGK - Komora Zagreb
 1.  
Vlado Crkvenac
obrtnik
Mario Crkvenac
obrtnik
 1.  
Ana Stojić Deban
Zagrebački holding d.o.o.
Daniela Franić
Zagrebački holding d.o.o.
 1.  
Vladimir Kušan
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
Zrinka Mesić
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
 1.  
Stanko Barbarić
Fragaria d.o.o. Zagreb
Kristijan Pandek
PA-VITA d.o.o.
 1.  
Martina Bienenfeld
Turistička zajednica Grada Zagreba
Zlatan Muftić
Turistička zajednica Grada Zagreba
 1.  
Martina Kovačić
Hotel Kaj
Mario Mihovilić
Zagorski Vodovod
 1.  
Mario Jurišić
Obiteljsko gospodarstvo Kos-Jurišić
Donja Zelina
Velimir Korak
Vinarstvo – vinogradarstvo Korak, Jastrebarsko
 1.  
Vladimir Štarkelj
Auto Štarkelj d.o.o. Velika Gorica
Igor Runtas
„Igomat“ Samobor
 1.  
Antoinette Kaić-Rak
Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj
Inge Heim Civilni sektor - zdravstvo
 1.  
Jadranka Dujić Frlan
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije
Ignac Smetko,
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog
 1.  
Mario Mlinarek
KUD „Preporod“ Dugo Selo
Vesna Mihalinec
Gradska glazba Samobor
 1.  
Ivana Radanović
Mreža udruga Zagor
Jasenka Borovčak
DND Zabok
 1.  
Željka Kovačić
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
Ines Kos
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Radna tijela gradonačelnika