clanak False

Povjerenstvo za pripremu i provedbu sporazuma o zajedničkoj suradnji o nastavku radova vodne građevine za regulaciju potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Fraterščice do brane Črnomerec od 2021. do 2023.

04.03.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
pripremu i provedbu sporazuma o
zajedničkoj suradnji
nastavku radova
vodne građevine
za regulaciju potoka Črnomerec,
sabirnog kanala,

geotehničkih građevina i servisnog puta
u zoni potoka
od Fraterščice do brane

Črnomerec
od 2021. do 2023.

(4.3.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Đerzić,
- za članove:
Alma Krek Vuković,
Mario Živković,
Ranko Gregorin,
Dubravko Filipan,
Renata Horvat Stanić,
Tomislav Gazić.
 

Radna tijela gradonačelnika