clanak False

Operativni stožer zimske službe za 2020./ 2021.

13.11.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Operativni stožer
zimske službe
za 2020./ 2021.
 
(13.11.2020.)
- za predsjednicu:
Renata Šimon,
 
- za zamjenike predsjednice:
Dragan Perić,
Alan Ordulj,
 
- za članove:
Josip Turković,
Ana Preost,
Igor Toljan,
Franjo Miličević,
Dubravko Baričević,
Krunoslav Gašparić,
Goran Mesing,
Dalibor Jović,
Stanko Gačić,
Darko Barun, ,
Siniša Jembrih,
Dragan Turkalj,
Zoran Martinović,
Nikola Braim,
Tihomir Barišić,
Dragana Jaramaz,
Krešimir Mišić;
 
- za zamjenike članova:
Marin Rakuljić,
Anđelko Kujundžić,
Drago Bandić,
Petar Rubinić,
Ranko Gregorin,
Bariša Kusić,  
Jasmina Zuber Majerić,
Luka Tušek,
Srećko Šimurina,
Goran Klipa,
Ivica Lonjak,
Ivan Filipović,
Saša Rakić,
Goran Horvat,
Mate Merčep,
Mario Miljavac,
Tomislav Pranjić.
 

Radna tijela gradonačelnika