clanak False

Radna skupina za provedbu aktivnosti unutar projekta „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“

24.06.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Radna skupina
za provedbu aktivnosti
unutar projekta
„Transport innovation
for vulnerable
to exclusion people
needs satisfaction“

 
(24.6.2020.)
 
 
- za voditelja:
Mustafa Sharifi,
 
- za zamjenicu voditelja:
Helena Majerić,
 
- za članove:
Iva Toš,
Marko Kućan,
Ivan Bator,
Marica Mirić,
Manda Knežević,
Roman Baštijan,
Tomislav Juzbašić,
Katarina Strunjak,
Dijana Vincek.
 

Radna tijela gradonačelnika