clanak False

Središnje povjerenstvo i povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba za 2020.

11.11.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Središnje
povjerenstvo i
povjerenstva za
popis nepokretne
imovine u vlasništvu
Grada Zagreba
za 2020.

(11.11.2020.)
U Središnje povjerenstvo za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba imenuje se:
 
- za predsjednika:
Vladimir Bodulić,
- za članove:
Mario Živković,
Đurđica Pribilović,
Igor Kujundžić,
Lucija Đerek.
 
Osnivaju se povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba i to:
 
1. Povjerenstvo za popis poslovnih i ostalih objekata u vlasništvu Grada Zagreba
a) Tamara Pivac Petrović, predsjednica,
b) Juro Ivelj,
c) Tatjana Blažević.
 
2. Povjerenstvo za popis stanova u vlasništvu Grada Zagreba:
a) Boris Škrlin, predsjednik,
b) Lidija Šarlija Đurin,
c) Nenad Stanišak.
 
3. Povjerenstvo za popis zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
a) Kristina Slovic Šarić, predsjednica,
b) Martina Bamburać,
c) Ivan Dragičević.
 

Radna tijela gradonačelnika