clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva

26.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama iz područja
zaštite životinja,
poljoprivrede,
šumarstva i
lovstva

 
(26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Đurđica Sumrak;
 
- za članice:
Snježana Lugarić,
Iva Prpić.
 

Radna tijela gradonačelnika