clanak False

Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka za odobravanje revidirane lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: XXI/107- „ŠAŠINOVEC“

17.02.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provedbu ispitnog
postupka

za odobravanje
revidirane
lovnogospodarske
osnove za
zajedničko otvoreno
lovište broj: XXI/107- „ŠAŠINOVEC“

 
(17.2.2021.)

(izmjena 12.5.2021.)
 
-za predsjednika:
Krešimir Krapinec;
 
- za članove:
Dunja Đurinac,
Iva Herceg.
 

Radna tijela gradonačelnika