clanak False

Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka za odobravanje revidirane lovnogospodarske osnove za zajedničko otvoreno lovište broj: XXI/107- „ŠAŠINOVEC“

17.02.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provedbu ispitnog
postupka

za odobravanje
revidirane
lovnogospodarske
osnove za zajedničko otvoreno
lovište broj:
XXI/107-
„ŠAŠINOVEC“

(17.2.2021.)
-za predsjednika:
Ratimir Jureković;
 
- za članove:
Dunja Đurinac,
Danko Herman.
 

Radna tijela gradonačelnika