clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz proračuna Grada Zagreba

18.03.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
javnog natječaja
za financiranje
programa i projekata
udruga
iz područja udruga
mladih ili udruga za
mlade iz proračuna
Grada Zagreba

 
(18.3.2020.)
 
- za predsjednika:
Milan Čolić;

- za članove:
Andrea Pintar,
Nikolina Filipović,
Bruna Fijember,
Mario Jurić.

 

Radna tijela gradonačelnika