clanak False

Projektni tim za pripremu, prijavu i provedbu projekta "Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu"

22.02.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za
pripremu, prijavu
i provedbu projekta

"Interventna
mjera za smanjenje
odlaganja komunalnog otpada
nastalog u
Gradu Zagrebu"


(22.2.2021.)
- voditeljica Projekta
Mirka Jozić,
- voditeljica projektnog tima
Ana Stojić Deban
 
- članovi tima:
Nera Pavić,
Bojan Ribić,
Vesna Peko,
Ivana Grepo Galošić,
Ines Franov Beoković,
Mirela Bartolec Barbir,
Monika Kruhek Grmuša,
Katarina Lemić,
Romina Benčić Škrinjar,
Krešimir Nakić.

Radna tijela gradonačelnika