clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba

12.08.2020.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata
na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz
područja sustava civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba
 
(12. 8. 2020.)
- za predsjednika:
Filip Novak;
 
- za članove:
 Dalibor Belegić,
 Damir Gašparović,
 Josip Hibler,
 Siniša Jembrih,
 Zlatko Križanić,
 Kristina Martinović.
 

Radna tijela gradonačelnika