clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite zdravlja iz proračuna Grada Zagreba

19.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje
prijavljenih programa
i projekata na
javni natječaj za
financiranje
programa i projekta
udruga iz područja
zaštite zdravlja iz
proračuna Grada
Zagreba

 
(19.2.2020.)
(izmjena 4.3.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Igor Filipčić,
 
- za članove:
Željka Josipović-Jelić,   
Mateja Janković Makek,
Andrea Miškulin,
Alma Kunst,
Inga Perinčić,
Mirela Šentija Knežević.
 

Radna tijela gradonačelnika