clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja sporta i mladih ili udruga za mlade

01.04.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu
jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz područja
sporta i mladih
ili udruga za
mlade

 
(1.4.2020.)
 
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
 
-za članove:
Milan Čolić,
Ivana Cvetek.
 

Radna tijela gradonačelnika