clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja sporta

01.04.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu
jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz područja
sporta 

 
(1.4.2020.)
(izmjena 1.4.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
 
-za članove:
Milan Čolić,
Ivana Cvetek.
 

Radna tijela gradonačelnika