clanak False

Radna skupina za koordinaciju provedbe projekta „Žičara Panjevina“ i skijaške staze Panjevina

09.03.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
koordinaciju provedbe
projekta
„Žičara Panjevina“
i skijaške staze
Panjevina

 
(9.3.2020.)
 
- za predsjednika:
Vedran Pavlek,

- za zamjenike predsjednika:
Ana Stojić Deban,
Milan Pavelić,

- za članove:
Reno Fleiss,
Igor Žiljak,
Ančica Kačić,
Ivica Blažun,
Zoran Martinović,
Mario Živković,
Igor Kozina.

 

Radna tijela gradonačelnika