clanak False

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba na okoliš

05.05.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
stratešku procjenu
utjecaja Strategije
zelene infrastrukture
Grada Zagreba
na okoliš

 
(5.5.2021.)
 
- za predsjednika:
Stipe Tutiš;
 
- za članove:
Nikolina Stapar,
Dora Kavur Grgorović, 
Sandra Hamin, 
Iva Herceg, 
Sonja Potočnik Likarević, 
Ivan Lončarić, 
Marina Popijač, 
Biljana Janev Hutinec;
 
-za tajnicu:
Anja Jambrešić.
 

Radna tijela gradonačelnika