clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba

26.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
javnog natječaja
za financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
branitelja iz
Domovinskog rata
i njihovih obitelji,
boraca II. svjetskog
rata i civilnih invalida
rata iz proračuna
Grada Zagreba

 
(26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Milena Suknaić;
 
- za članove:
Tajana Kasumović,
Martina Gusić,
Danijel Perić,
Davorka Jusup.

Radna tijela gradonačelnika