clanak False

Radna skupina za provedbu pripremnih radnji za statusnu promjenu Centra za autizam

23.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
provedbu pripremnih
radnji

za statusnu promjenu
Centra za autizam
 
                   (23.9.2020.)
 
 U Radnu skupinu se imenuju:
 Žarka Klopotan,
 Nada Bolont,
 Marinka Bakula-Anđelić,
 Sandra Čirkinagić,
 Ivana Brešan,
 Ana Šarlija,
 Iva Milardović Štimac,
 Mirjana Tatarović,
 Vanda Bazmenjak,
 Tanja Dujlović.
 

Radna tijela gradonačelnika