clanak False

Radna skupina za provedbu projekta Resourceful Cities (UrbReC) u okviru Programa URBACT III

14.04.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
provedbu projekta

Resourceful Cities
(UrbReC) u okviru
Programa
URBACT III

 
         (14.4.2021.)
- voditeljica projekta:
Sandra Tucak Zorić,
 
- koordinatorica Radne skupine:
Nevenka Preradović,
 
- za članice i članove:
Josipa Karača,
Dragica Tolj,
Dražen Senfner,
Marina Vojković,
Josip Kelemen,
Ljubo Bakula,
Helena Mrvelj,
Katarina Drakulić,
Lidija Kovač,
Melita Omeragić,
Ivan Martinić,
Deborah Hustić,
Frano Boban,
Majda Tometić.
 

Radna tijela gradonačelnika