clanak False

Potpisan važan ugovor za provedbu projekta "Aktivnosti na Savi"

16.01.2019.
Na temelju javnog natječaja za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2018. godini, Hrvatske vode i Grad Zagreb, u utorak, 15. siječnja 2019. sklopili su Ugovor o zakupu javnog vodnog dobra rijeke Save na području Grada Zagreba. Ugovor su potpisali  direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu g. Zvonko Marenić te gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić.

Predmet Ugovora je davanje na korištenje zemljišta u površini od oko 125 hektara (1.250.000 m2), koje u naravi predstavlja uređeni inundacijski pojas rijeke Save na području Grada Zagreba. Upravitelj zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske su Hrvatske vode, koje Gradu Zagrebu daju zemljište u zakup na 5 (pet) godina, radi postavljanja pokretnih i/ili povremenih objekata te postavljanje štandova, u svrhu uređenja sportsko-rekreativnih terena, kao i za ostale namjene u svrhu provedbe projekta 'Aktivnosti na Savi'.

Prostorni obuhvat proteže se središnjim gradskim područjem u duljini od oko 7 km uzduž obje obale (inundacijski pojas) rijeke Save, od jezera Jarun na zapadu do Toplane Zagreb na istoku, a uključuje tri lokacije na kojima se planiraju pojedine intervencije. Prva lokacija smještena je neposredno uz željeznički most 'Sava – Zeleni most' te obuhvaća oko 20.000 m2. Druge dvije lokacije nalaze se istočno od Mosta slobode, na sjevernoj i južnoj obali, veličine oko 10.000 m2 i 15.000 m2. Tijekom prve polovine 2018. godine uređeno je 34.000 m2 površine i očišćeno 7.500 m2 postojećeg betonskog opločenja.

Aktivnosti na Savi vezane uz rezultate međunarodnog natječaja EUROPAN13

U očekivanju sveobuhvatnog planiranja rješenja zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja te konačnih – za grad i za rijeku – najprimjerenijih odluka pokrenute su aktivnosti u vidu privremenog korištenja zone rijeke Save. U sklopu provedbe aktivnosti pod nazivom „Aktivnosti na Savi“, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, zadužen je za implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja Europan 13, koji se bavi temom „Prilagodljivi grad“. Rješenjem je ponuđena implementacija niza privremenih objekata za različite namjene u zoni rijeke Save, što podrazumijeva intervencije u kontaktnoj zoni, ali i u inundacijskom području. Cilj projekta je prethodno već spomenuto „vraćanje građana na Savu“ i urbano oživljavanje predmetnog prostora, uvođenjem različitih aktivnosti i atrakcija te fizičkih intervencija privremenog karaktera. Ovim aktivnostima stvaraju se pretpostavke za početak ponovnog kvalitetnog korištenja prostora neposredno uz korito rijeke Save, kao svojevrsnog nastavka tradicije odnosa građana Zagreba prema Savi, koja je prije više desetljeća predstavljala njihovo omiljeno mjesto druženja, rekreacije i zabave.

Aktivnosti