clanak False

Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama

04.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
dodjelu potpora
male vrijednosti za sufinanciranje
proizvodnje i objave
programskih sadržaja u elektroničkim
publikacijama

(4.7.2017.)
(izmjena 11.5.2018., 5.11.2020.)
- za predsjednicu:
Ivanka Milidrag ;
 
- za članove/ice:
Bogdanka Srdić - Vulpe,
Harun Omerbašić,
Davor Denkovski,
Alenka Pirić,
Koraljka Eterović,
Ana Gojanović-Rakić.
 

Radna tijela gradonačelnika