clanak False

Povjerenstvo za osobe starije životne dobi Grada Zagreba

07.06.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
osobe starije
životne dobi
Grada Zagreba

(7.6.2018.)
 
- za predsjednicu:
  Višnja Fortuna;
 
- za članove:
  Romana Galić,
  Dragutin Palašek,
  Nikolina Novosel,
  Mirela Šentija Knežević,
  Tanja Ališić,
  Veronika Jurišić Ravić,
  Zdenka Ninić,
  Ines Vrban,
  Biserka Budigam,
  Blaženka Eror Matić,
  Nedjeljko Marković,
  Đurđa Novaković,
  Ana Štambuk,
  Branko Kolarić,
  Anita Hrstić,
  Ivanka Godić,
  Krasanka Glamuzina,
  Višnja Prebeg,
  Jadranka Bosnar,
  Katarina Tonković.
 

Radna tijela gradonačelnika