clanak False

Povjerenstvo za osobe starije životne dobi Grada Zagreba

07.06.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
osobe starije
životne dobi
Grada Zagreba

(7.6.2018.)
(izmjena 27.8.2020., 14.10.2020.)
 
- za predsjednicu:
  Višnja Fortuna;
 
- za članove:
  Romana Galić,
  Nikolina Novosel,
  Mirela Šentija Knežević,
  Tanja Ališić,
  Zdenka Ninić,
  Ines Vrban,
  Biserka Budigam,
  Blaženka Eror Matić,
  Nedjeljko Marković,
  Đurđa Novaković,
  Ana Štambuk,
  Branko Kolarić,
  Anita Hrstić,
  Ivanka Godić,
  Višnja Prebeg,
  Jadranka Bosnar,
  Katarina Tonković,
  Nataša Koražija,
  Nataša Raus,
  Nadica Duspara.
 

Radna tijela gradonačelnika