clanak False

Projektni tim za provedbu Projekta „Prenamjena prostora u Vlaškoj 87 za potrebe glazbene škole“

15.05.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim
za provedbu
Projekta

Prenamjena prostora  
u Vlaškoj 87
za potrebe
glazbene škole“

 
(15.5.2019.)
 
 
 
- tehnički koordinator projekta:
Snježana Dizdar
 
- članovi:
Damir Sugović,
Bruno Vrban,
Josip Reljić,
Barbara Lonjak Zlopaša,
Martina Beck,
Ines Franov Beoković,
Jurija Mihaljević Kajtaz,
Sinisa Merćep.
 
 

Radna tijela gradonačelnika