clanak False

Provedeno prethodno vrednovanje i ocjenjivanje ZAGREBPLANA

01.12.2011.

 ZAGREBPLAN, Razvojna strategija Grada Zagreba

Provedeno prethodno vrednovanje i ocjenjivanje ZAGREBPLANA

 

Prethodno vrednovanje

Elaborat Razvojne strategije Grada Zagreba s razvojnim usmjerenjima do 2013. (ZagrebPlan), usuglašen s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, vrednovan je sukladno smjernicama regulative iz područja regionalnog razvoja.

Prethodno vrednovanje provela je tvrtka „Razbor“ - konzultantska tvrtka iz Zagreba koja pruža usluge savjetovanja o regionalnom i lokalnom razvoju te fondovima Europske unije. Najznačajniji kriteriji vrednovanja bili su opravdanost, relevantnost, konzistentnost i koherentnost. Ukupni je nalaz vanjskog vrednovanja da je ZagrebPlan pozitivno ocijenjen, uz preporuke za daljnja poboljšanja u tijeku provedbe, te u tijeku planiranja narednog strateškog razdoblja 2014 - 2020.

 

Ocjena Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Po provedenom vrednovanju, na temelju članka 11. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (Narodne novine, br. 53/10), zatražena je ocjena nadležnog Ministrarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva o usklađenosti ZagrebPlana sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Prilikom ocjenjivanja, Ministarstvo je provelo i ocjenu načela partnerstva i suradnje u izradi strategije, ocjenu uključivanja obveznih poglavlja sadržaja i dodataka, te ocjenu poštivanja propisane metodologije izrade strategije.

 

Ovim je aktivnostima Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada dovršio pripremu prijedloga ovog strateškog razvojnog dokumenta za Grad Zagreb, čime je omogućeno njegovo utvrđivanje i upućivanje Gradskoj skupštini Grada Zagreba na raspravu i donošenje.

 

Prilog:

Prijedlog_ZGplan_Razvojna_strategija_GZ_12_2011.pdf


Aktivnosti