clanak False

Radne skupine za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City

13.08.2019.
 
Radne skupine za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City

(13.8.2019.)
(izmjena 17.2.2021.)
 
 
 
- predsjednica:
Mirka Jozić
- zamjenica predsjednice:
Sanja Malnar Neralić


„Radna skupina za Pametno življenje, za područje: Digitalna
infrastruktura
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Ured gradonačelnika Hrvoje Kalčiček Marijana Tovernić
Stručna služba gradonačelnika Igor Plavčić Dubravka Mendeš Poljak
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Darko Šiško Ivana Movrić
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Ivan Ivanković Damir Lončarić
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove
 
Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Damjan Lisska Sergej Šimpraga
Zagrebački holding d.o.o. Gordana Pokrajčić
(Zagreb digitalni grad)
Tomislav Jurić
(Direkcija)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Frane Šesnić Valentino Vraneković
 
Radna skupina za Pametno upravljanje, za područje: Učinkovita,
transparentna i pametna gradska uprava
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Ured gradonačelnika Hrvoje Kalčiček Marijana Tovernić
Stručna služba gradonačelnika Igor Plavčić Dubravka Mendeš Poljak
 
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Nera Pavić Damir Lončarić
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Mirela Glavaš Mirjana Zubak
Zagrebački holding d.o.o. Tomislav Jurić
(Direkcija)
Igor Bijelić
(Direkcija)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Radoslav Barišić Sandra Matijević
 
Radna skupina za  Pametno okruženje, za područje: Pametno
upravljanje energijom i komunalnim uslugama
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Ivan Ivanković Damir Lončarić
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Tanja Dijan Hrvoje Pilko
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Hrvoje Bukovec Matea Brajko
Zagrebački holding d.o.o. Bruno Lacković
(Gradska plinara Zagreb d.o.o.)
Željka Pinjuh Čorić
(Gradska plinara Zagreb.d.o.o.)
Saša Bruvo
(Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
Davor Tomić
(Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
Nada Matić
(GSKG d.o.o.)
Vesna Godec
(GSKG d.o.o.)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Frane Šesnić Radoslav Barišić
Regionalna energetska agencija - REGEA Julije Domac Velimir Šegon
 
Radna skupina za provedbu Okvirne stategije pametnog
Grada Zagreba za područje Obrazovanje
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Nives Škreblin Maja Palčić
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Nela Jurić Svjetlana Maleković
Gradski ured za obrazovanje Slavko Borac Sanja Urek
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Mirna Ćosić Asan Martina Jelinić
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Sandra Matijević Tamara Didak
 
Radna skupina za Pametnu ekonomiju/gospodarstvo, za područje:
Gospodarstvo
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Vesna Polančec Marijana Kožul
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Nera Pavić Svjetlana Maleković
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Zagrebački holding d.o.o. Mirela Bartolec Barbir (Direkcija) Krešimir Nakić
(Direkcija)
Ured za programe i projekte EU Jure Šola Hrvoje Razumović
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Frane Šesnić Tamara Didak
Turistička zajednica Grada Zagreba Martina Bienenfeld Zlatan Muftić
 
Radna skupina za Pametnu mobilnost, za područje:
Održiva urbana mobilnost
Tijelo gradske uprave/Institucija Članovi radne skupine Zamjenici članova Radne skupine
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Matija Vuger Frana Puškadija
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Damir Lončarić Darinka Jug
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Hrvoje Pilko Tanja Dijan
Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zlatko Makar Željko Matijašec
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove Veseljka Kos Branimir Majčica
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Vesna Šimić Jelena Svilar
Ured za programe i projekte EU Mirna Meštrović Marko Kartalija
Zagrebački holding d.o.o. Dinko Herman (Zagrebparking) Svjetlana Žgela
(Zagrebparking)
Josip Turković
(ZG ceste)
Hrvoje Magašić
(ZG ceste)
Zagrebački inovacijski centar – ZICER d.o.o. Sandra Matijević Aleksandar Grozdanić
 
 

Radna tijela gradonačelnika