clanak False

ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013.

26.04.2012.

Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj 36. sjednici održanoj 26. travnja 2012. usvojila Prijedlog ZagrebPlana, Razvojne strategije Grada Zagreba, s razvojnim usmjerenjima do kraja 2013. godine.

Svrha je izrade i donošenja ZagrebPlana dugoročno usmjeriti aktivnosti prema uravnoteženom razvoju te potaknuti tijela gradske uprave i ostale nositelje razvoja na bolje korištenje sredstava iz fondova EU.

Proces izrade ZagrebPlana vodio je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. U pripremi pojedinih dijelova strategije sudjelovale su ekspertne radne grupe sastavljene od predstavnika gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada i značajnih institucija te cijenjeni stručnjaci iz pojednih područja. Savjetničku podršku pružio je IMO – Institut za međunarodne odnose.

 

ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba


Aktivnosti