clanak False

ZagrebPlan - Treća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

26.10.2011.

 ZagrebPlan - Treća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Treća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba održana je 26. listopada 2011. godine u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27.

Dnevnim je redom, nakon predstavljanja analitičkog i planskog dijela ZagrebPlana – razvojne strategije Grada Zagreba na prethodnim sjednicama, bilo predviđeno upoznavanje s provedbenim dijelom ovog dokumenta u kojem se daju temeljna razvojna usmjerenja do kraja 2013. godine.

Mr. sc. Irena Matković, voditeljica izrade razvojne strategije, predstavila je plan provedbe i njegove sastavne dijelove: financijski i institucionalni okvir, okvir za praćenje i izvještavanje, akcijski plan i komunikacijsku strategiju. Mr. sc. Mirna Meštrović, tajnica Partnerskog vijeća, osvrnula se na korekciju planskog dijela strategije, predstavljenog na drugoj sjednici Partnerskog vijeća, izvršenu na temelju rasprave Vijeća i komentara njegovih članica/članova, koji su pristigli elektronskom poštom u razdoblju između sjednica.

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća prof.dr.sc. Mladen Vedriš otvorio je raspravu o korigiranom nacrtu prijedloga mjera i predstavljenom provedbenom dijelu strategije te pozvao na izjašnjavanje. Oba su materijala jednoglasno prihvaćena.

Zajednički je zaključak Vijeća da se suradnja gradske uprave i ovako formiranog partnerstva ne može zaustaviti samo na prihvaćanju i praćenju provedbe strategije, već je dijalog potrebno proširiti te u okviru Partnerskog vijeća poticati rasprave o različitim temama značajnim za razvoj Grada i, općenito, njegovu budućnost. Izneseni su brojni prijedlozi tema o kojima će Vijeće u budućnosti raspravljati: komunalni sustav Grada, gospodarenje otpadom, modeli određivanja i provedbe gradskih projekata,  zdravstvene usluge. Vijeće se zalaže za sudjelovanje istaknutih stručnjaka u ovim raspravama te proučavanje i prezentaciju primjera dobre prakse europskih gradova.

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo zahvalila je članicama/članovima Vijeća na aktivnom uključivanju u pripremu ZagrebPlana i iskazala svoje uvjerenje da će se aktivnosti vezane uz komunikaciju razvojne strategije prema javnosti, kao i uz provedbu stručnih i javnih dijaloga, u slijedećoj godini moći održavati u uređenom ZagrebForumu – prostoru namijenjenom upravo predstavljanju razvojnih planova i projekata, interaktivnoj komunikaciji i umrežavanju svih koji mogu doprinjeti razvoju Grada.

Elaborat razvojne strategije Grada Zagreba s razvojnim usmjerenjima do 2013. (ZagrebPlan) sastoji se od ocjene stanja razvoja u kojoj se precizno određuje stanje, problemi i potrebe u svim, za razvoj Grada značajnim područjima, od planskog dijela strategije u kojem se utvrđuje vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere za provedbu, te od okvira za provedbu. U tijeku je prethodno vrednovanje prijedloga ovog strateškog dokumenta, usuglašenog s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, od strane nezavisnog evaluatora. Po provedenoj evaluaciji o dokumentu će raspravljati Gradska skupština Grada Zagreba.

Slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5 

 

 


Aktivnosti