clanak False

Javni natječaj za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije dijela Vlaške ulice u Zagrebu

28.11.2023.
OBAVLJENJE PREDRADNJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj provodi se na temelju Zaključka Gradonačelnika o obvezi provedbe javnog natječaja za rekonstrukciju dijela Vlaške ulice.
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba izradio je Program za provođenje javnog natječaja za rekonstrukciju dijela Vlaške ulice, kojeg je verificirao Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i utvrdio Gradonačelnik Zaključkom.
 
OBUHVAT I CILJ NATJEČAJA
Područje obuhvata natječaja obuhvaća prostor Vlaške ulice, od Branjugove/Palmotićeve do Draškovićeve ulice. Površina obuhvata iznosi približno 3700 m².Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg rješenja za rekonstrukciju ovoga dijela Vlaške ulice, s novim prometnim rješenjem koje prednost daje pješačkom prometu, bez parkiranja vozila i s ograničenim prometovanjem motornih vozila (stanari, dostava, interventna vozila). 

ROKOVI NATJEČAJA
 • Natječaj započinje 28.studenoga 2023. objavom u Elektronskom oglasniku javne nabave i mrežnim stranicama Grada Zagreba -> TEKST NATJEČAJA
 • Postavljanje pitanja od strane natjecatelja 21. prosinca 2023.
 • Pisani odgovori na postavljena pitanja do 30. prosinca 2023.
 • Rok predaje i otvaranje natječajnih radova je 09. veljače 2024.
 • Očekivani rok završetka rada Ocjenjivačkog suda je 15. ožujka 2024.
 • Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda, u Elektroničkom oglasniku javne nabave i mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 • Izložba natječajnih radova bit će održana najkasnije 30 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
 
SUDIONICI NATJEČAJA
Ocjenjivački sud:
 • dr.sc.doc. Ivana Tutek, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, Predsjednica O.S.
 • dr.sc.doc. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 • Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača
 • Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 • Martin Jurin, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
 • Senka Dombi, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Tehnička komisija:
 • Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Tajnik natječaja:
 • Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh.
 
AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE NAKON NATJEČAJA
Po dovršetku natječaja pokrenut će se pregovarački postupak javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, s autorom prvonagrađenog natječajnog rada.
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave