clanak False

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Koordinacije Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

06.09.2022.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave