clanak False

Isplata pomoći umirovljenicima

Pomoć umirovljenicima Grada Zagreba za studeni 2015. isplaćivat će se preko tekućih računa Zagrebačke i Privredne banke Zagreb te Hrvatske pošte.
19.11.2015.
Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec studeni 2015. isplaćivat će se preko tekućih računa Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb i Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune u Zagrebačkoj banci i Privrednoj banci, pomoć će se isplatiti u petak, 20. studenoga 2015.
Korisnicima koji novčanu pomoć primaju preko Hrvatske pošte, pomoć će se isplaćivati od ponedjeljka 23. studenoga 2015.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu, moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 29. prosinca 2014., pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji, prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima, prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina - umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.
 

Gradske vijesti - 2015.