clanak False

Od srijede isplata novčane pomoći zagrebačkim umirovljenicima

19.11.2012.

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec studeni 2012. isplaćivat će se preko Hrvatske pošte od srijede, 21. studenoga 2012.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu, moći će je podići u poštanskim uredima deset dana po obavijesti.

Sukladno novoj Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 12. srpnja 2011., pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji, prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima, prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina
– umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn, II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.


Gradske vijesti - 2012.