clanak False

Suradnja Zagreba i Berlina na EU projektima

26.11.2012.


Prije ceremonije na Gendermenmarktu, u berlinskoj Gradskoj upravi gradonačelnici Zagreba i Berlina, Milan Bandić i Klaus Wowereit, potpisom suradnje i prijateljstva potvrdili su dobre odnose dvaju gradova. Izrazili su spremnost da se utvrde konkretni projekti na kojima će se uspostaviti suradnja na korist obiju strana, s ciljem razvoja i jačanja odnosa između dviju zemalja i njihovih glavnih gradova, a na korist građanima i upravljanja gradovima.


Ponajprije, riječ je o suradnji u programima i projektima Europske unije koji se financiraju iz fondova EU-a; strategije razvoja grada, posebno u vezi s temama: urbanistički razvoj, prometna i tehnička infrastruktura te postupanje s kulturnim nasljeđem; zaštita okoliša, održivo upravljanje energijom, energetska učinkovitost, smanjenje buke i svjetlosnog onečišćenja te gospodarenje otpadom i vodama; suvremeni administrativni menadžment; obrazovanje; kultura i turizam.

Podsjetimo, Grad Zagreb u sklopu međunarodnih i međugradskih odnosa surađuje sa raznim gradovima, a jedan od prioriteta je suradnja sa svjetskim metropolama te glavnim gradovima država članica Europske unije.


Gradske vijesti - 2012.