clanak False

Upravni sud odgodio rješenje Ministarstva financija

16.10.2012.

 

Na današnjoj konferenciji za novinare koju je sazvao kako bi objavio da je Grad dobio rješenje Upravnog suda kojim se odgađa izvršenje rješenja Ministarstva financija RH o povratu sredstava u državni proračun, pročelnik za financije Slavko Kojić rekao je kako je ovakvom odlukom suda uspostavljen pravni red i to upravo onakav kakvim ga propisuje Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Rekao je također, da do sudskog pravorijeka više neće istupati u javnosti na tu temu:Ta povelja, koje je i Hrvatska potpisnica, jamči da će jedinice lokalne samouprave imati pravo na odgovarajuća pravna sredstva sudske zaštite radi osiguranja slobodnog obavljanja svojih nadležnosti i poštovanja načela lokalne samouprave (čl.11).Odlukom suda o odgodnom učinku tužbe, ostvareni su uvjeti da se spor između države i jedinice lokalne samouprave u pogledu prava na prihod po porezu riješi kao spor između ravnopravnih strana,kako i dolikuje našem ustavnom uređenju lokalne samouprave.


Ovo je ujedno i potvrda da je stanje koje je prethodilo ovoj sudskoj odluci bilo stanje nereda.


Rješenje Ministarstva kojim se određuje ovrha protiv Grada Zagreba bez prava na žalbu, a posebno način na koji je prezentirano javnosti, pa i izjave zastupnika Gradske skupštine da se po istome bezuvjetno mora postupati, stvorilo je nered i nepotrebnu uznemirenost među građanima Grada Zagreba.


Pa zar Hrvatskoj, koja je u završetku postupka pristupanja EU, koja se svim silama bori za izlazak iz krize, pa i spašavanjem kreditnog rejtinga, treba takva haranga na glavni grad? Upravo takvo postupanje države, u smislu primjene sile bez volje za dijalogom i sudskim epilogom uz nepromišljene izjave gradskih zastupnika, koji su zazivali bezuvjetnu pokornost MFRH, stranci u postupku, stvaralo je nered.


Ponavljam, ovime je uspostavljen red u smislu uspostavljanja ravnoteže strana koje su u sporu te su stvoreni uvjeti da sud u miru i po pravu riješi predmet. 

Nitko tko misli da je u pravu ne bi se trebao bojati pravorijeka suda i zazivati bezuvjetno izvršenje rješenja prije sudske odluke.


Gradske vijesti - 2012.