clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine, Botinečka ulica 17, zkč.br. 4243/1 k.o. Blato Novo

22.10.2020.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju nekretnine označene kao z.k.č. 4243/1, kuća br. 17, Obreška ulica i dvorište, površine 193 m2, upisana u z.k.ul. 51792 k.o. Blato Novo, koja prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č. 4243/1, kuća br. 17, Zagreb, Botinečka ulica 17, površine 60 m2, dvorište, površine 133 m2, ukupne površine 193 m2, upisanoj u posjedovnom listu 10468 k.o. Blato.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Datum i vrijeme pregleda nekretnine:
Botinečka ulica 17 - pregled nekretnine u terminu: 28.10.2020 (srijeda) od 10:00 - 11:00 sati

Natječaji/ pozivi / javne rasprave