clanak False

Javni natječaj za prodaju zemljišta, k.č. 8691 k.o. Sesvetski Kraljevec

24.11.2022.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba označenog kao k.č. 8691, livada lug, površine 13464 m2, upisana u z.k.ul. 7683 k.o. Sesvetski Kraljevec.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave