clanak False

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba

12.02.2024.
Na temelju članka 31. stavka 5. i 7. u vezi s člankom 17. stavkom 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) Gradska skupština Grada Zagreba na 30. sjednici, 25 siječnja 2024. donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba na području katastarskih općina Brezovica i Kupinečki Kraljevec (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24)
 
Tekst javnog natječaja 
Odluka
Uputa o pravima ispitanika
Obrazac ponude
Obrasci
 
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu s naznakom:
 
"NE OTVARAJ - PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA"
GRAD ZAGREB
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
- za Povjerenstvo za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Zagreba
Avenija Dubrovnik 12/IV, 10020 Zagreb
 
 
u roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja zaključno do 13. ožujka 2024.

 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave