clanak False

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020.

14.02.2020.

Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19), člankom 8. određeno je da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020.
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je 14. veljače 2020. u Večernjem listu, a Javni poziv na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Iskorištena su sredstva za sljedeća područja:
-   sport;
-   mladi ili udruge za mlade; 
-   održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;
-   zaštite okoliša i održivog razvoja;
-   područje socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;
-   prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;
-   promicanja ljudskih prava;
-   međugradske i međunarodne suradnje;
-   promicanja poduzetništva i obrta.

Podnositelji prijava za cijelo vrijeme trajanja Javnog poziva mogu prijaviti najviše tri aktivnosti

Dokumentacija Javnog poziva:

Tekst javnog poziva,
- Programi financiranja udruga i programi javnih potreba,
Upute za prijavitelje,
Obrazac C1 Prijava na Javni poziv,
Obrazac C2 Troškovnik aktivnosti,
Obrazac C3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Obrazac D1 Obrazac za procjenu kvalitete prijave,
- Obrazac D2 Ugovor o financiranju,
Obrazac D3 Izvještaj o izvršenju aktivnosti

PRIJAVE KOVERTIRATI I ISPRAVNO ADRESIRATI
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave