clanak False

Ponovljeni Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa objekta u Gradskoj četvrti Trešnjevka-Jug , naselje Vrbani III, za potrebe Osnovne škole Alojzija Stepinca


Natječaji/ pozivi / rezultati/ javne rasprave