clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo“

18.09.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Projektni tim za
provedbu
projekta
„Regionalni
multifunkcijski centar
Pogon Jedinstvo“

(18.9.2018.)
 
 
 
Ivica Blažun,
Željko Matijašec, 
Iva Jurišić, 
Ines Franov Beoković,
Suzica Bušljeta, 
Nataša Raus.
 

Radna tijela gradonačelnika