clanak False

Etičko povjerenstvo

26.06.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Etičko povjerenstvo
 
(26.6.2019.)
 
 
 
 
- za predsjednika
Viktor Gotovac
 
- za članove
Andrea Šulentić,
Mila Jelavić,
Krešimir Ladešić,
Vlado Korbar.
 

Radna tijela gradonačelnika