clanak False

Organizacijski odbor za održavanje 9. sastanka gradonačelnika glavnih gradova država članica Europske unije i Europske komisije

14.11.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Organizacijski
odbor za
održavanje
9. sastanka
gradonačelnika
glavnih gradova
država članica
Europske unije
i Europske komisije

 
(14.11.2019.)
(izmjena 5.2.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Vesna Šimić,
 
- za članove/ice:
Renata Arar,
Lucija Močibob,
Nevenka Adria Weissmann,
Antonela Martinović Ivanković,
Ana Krasnić,
Petra Horvat,
Valentina Mesić,
Dorotea Drmić.
 
 

Radna tijela gradonačelnika