clanak False

Povjerenstvo Grada Zagreba za demenciju

04.09.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
Povjerenstvo
Grada Zagreba
za demenciju

 
(4.9.2019.)
 
- za predsjednicu:
Ana Stavljenić Rukavina,
-  za potpredsjednika:
Vjekoslav Jeleč,  
za članove:
Mirela Šentija Knežević,
Ivana Portolan-Pajić,
Željka Josipović – Jelić,
Marijana Prevendar,
Danijela Štimac Grbić,
Ninoslav Mimica,
Dunja Skoko-Poljak,
Tajana Dajčić,
Branko Kolarić,
Marija Kušan Jukić,
Andrea Ninić,
Marina Boban,
Igor Filipčić,
Ljubica Crnošija,
Tajana Kontent Lovnićki,
Iva Zrinka Kordić,
Miro Hanževački.
 
 

Radna tijela gradonačelnika