clanak False

Povjerenstvo za davanje mišljenja o potrebi medicinske rehabilitacije

29.06.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za davanje mišljenja o potrebi medicinske rehabilitacije
(29.6.2017.)
 
- za predsjednika:
Zoran Vuletić;
- za članove:
Želimir Šurjak,
Mate Mihanović.  

Radna tijela gradonačelnika