clanak False

Povjerenstvo za predlaganje prodaje na javnoj dražbi odnosno recikliranje vozila koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s površina javne namjene

18.09.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
Povjerenstvo za
predlaganje prodaje
na javnoj dražbi
odnosno recikliranje
vozila koja se
ne koriste u
prometu ili su
uklonjena
s površina
javne namjene

 
(18.9.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić,
 
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Saša Milošević,
Miroslav Grgec.
 

Radna tijela gradonačelnika